LEDELSEN

Erik Barfod

Ejer/Direktør
Tlf: 40 70 98 00
E-mail: transport@barfodstransport.dk
                                      

Brian Jakobsen Barfod

Økonomiansvarlig
Tlf: 28 10 86 55
E-mail: bj@barfodstransport.dk